ACTI FLORA


Probiotika är ett samlingsnamn för bakterier med bevisad hälsosam effekt.
Över 200 studier visar på många hälsosamma effekter.

Probiotika är ett samlingsnamn för Nyttiga bakterier med bevisad hälsosam effekt.

Prebiotika är det som de nyttiga bakterier behöver som föda.
De är viktiga för att förebygga olika mag- och tarmproblem.

Hur kan Mjölksyrebakterier hjälpa dig och din familj?
stödja ditt immunförsvar.
Stödja rätt matsmältning och upptag av näring från maten.
Hjälpa till att normalisera kolestrolvärden.
Hjälpa till att återställa & upprätthålla normal tarmflora speciellt efter sjukdom och antibiotika kurer.
Förbättra energinivåerna.
Hjälpa till att lindra laktos intolerans, sura uppstötningar och candida.
Hjälpa till att minska stress relaterade symtom.
Förebygga förstoppning, svullen mage, diarré och väderspänningar.
Hjälper vid hudproblem.

Köp Actiflora med
45 miljarder livskraftiga mjölksyrabakterier
 

Minst 70% av ditt immunförsvar finns i magen

Totala antalet bakterier i tarmen överskrider vida antalet celler i kroppen.
Huvuduppgifter för tarmfloran är att agera som barriär för "onda bakterier" som kan ge sjukdomar.
Vårat välbefinnande beror mycket på konditionen av våra "goda bakterier" i tarmfloran och deras förmåga att kontrollera de "onda bakterierna". Läs hela forskningsrapporten här.

Acti Flora innehåller 20 gånger mer nyttiga bakterier per kapsel än det är i en hel liter fil eller yoghurt.
Patenterad blandning av tre unika stammar med 45 miljarder livskraftiga mjölksyrabakterier per kapsel ger en snabb reproduktion och optimering av goda bakterier i tarmfloran. Jämfört med 2 miljarder i en hel liter fil eller yoghurt.
En klinisk testad produkt från probiotikans hemland Bulgarien som utvinns från naturliga källor i eko-skyddat område.

Vad kan störa tarmfloran?

Antibiotika eller andra läkemedel, felaktig diet, infektioner ,sjukdomar och stress, ålder- ger minskad produktion av saltsyra i magen, vaccinationer, strålbehandling och graviditet.

Acti Flora Probi-prebiotika original bra för tarmflora och immunförsvar
Antibiotika eller andra läkemedel, felaktig diet, infektioner ,sjukdomar och stress, ålder, påverkar din tarmflora.

Penicillin tar även bort de goda magbakterierna
En Tysk undersökning visade att vitamin K2 stoppade utveckling av prostata cancer. Vitamin K2 bildar kroppen själv om man har Probiotika i tarmarna och undviker socker. Penicillin tar bort de goda magbakterierna, så efter en penicillinkur kan man ta till med lite extra Probiotika så  fungerar magen som en klocka igen. Probiotika har också visat sig förebygga inflammationer i mage och tarmar som är ett förstadiet till cancer och då särskilt i kombination med blåbär.

Blåbär +probiotika förebygger tarmsjukdomar och skyddar levern
Tarmsjukdomar som Ulcerös kolit och  tjocktarmscancer kan förebyggas med Probiotika och blåbär. Kombinationen av probiotika och blåbär har en skyddande effekt på levern som ofta påverkans negativt av inflammationer i tarmen. Kombinationen minskade också de inflammationsdrivande bakterierna i tarmen och ökade mängden av de hälsofrämjande laktobacillerna.
Även halten av smörsyra och propionsyra ökade i blodet som har en positivt inverkan på immunförsvaret. Det mest slående resultatet var att blåbären i sig hade så mycket bättre effekt jämfört med rågkli och havrekli.

Probiotika förebygger allergier
Forskning pågår just nu på Karolinska Institutet, Åbo i Finland och i Kina och enligt den Kinesiska studien visar forskningen att man med tillskott av probiotika i tidig ålder kan bygga upp en tolerans mot allergen och förebygga allergier. Studien vid Hualien TZU-Chi General Hospital visar att man fått goda effekter av tillskott av probiotika i förebyggande syfte på barn med rhinitisk snuva.

Matsmältningssystemet, ett komplext "ekosystem"
Innehåller över 500 olika sorter av bakterier ofta kallad " tarmflora"
Totala antalet bakterier i tarmen överskrider vida antalet celler i kroppen.
Vikten av alla bakterien i tarmen är ca 1,6 kilo
Huvud uppgifter för tarmfloran är att agera som barriär för "onda bakterier" som kan ge sjukdom.
Den vanligaste gruppen av bakterier i tarmfloran är Bifidobakterier. Andra är Lactobacillus acidophilus och casei.
Vårat välbefinnande beror mycket på konditionen av våra "goda bakterier" i tarmfloran och deras förmåga att kontrollera de "onda bakterierna".
Alla mjölksyrabakterier är inte lika.
Acti flora produkter använder Kendy's unika och patenterade stammar av Lactobacillius Bulgaricus.

Alla bakteriestammar har en hög överlevnadsgrad och kan reproducera sig var 20 minut.
Efter 12 timmar i matsmältningssystemet kan 1 av Kendy's bakterier reproducera sig till 68 miljarder bakterier.
Utvalet är gjort på stammar som existerat i hundratals år eller nya från vilda örter och träd som hittats i ekologiskt skyddade områden i Bulgarien. Inga av Kendy´s bakerier stammar är gen manipulerade.
Acti floras produkter innehåler också höga koncentrationer av vitamin A, B, C, D, pectin, mineraler och spårämnen.
Innehåll: Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium ssp. Streptococcus thermophilus, inulin.
 

Sanningen om Yoghurt och filprodukter
Många människor tror att yoghurt är en "hälsosam, hög protein och låg fetthaltig produkt". Detta är sant för " levande" yoghurt men de flesta produkter som säljs som yoghurt i Svenska butiker har väldigt lite gemensamt med den genuina yoghurten.
Även om man använder levande kulturer när man fermenterar, så pastöriserar de flesta tillverkarna efter kultiverings processen för att förlänga hållbarhetstiden. På detta sätt försäkrar man sig tyvärr om att the "goda bakterierna " för länge sedan är döda när man konsumerar produkten.
I processen har endast använts den enda naturliga bakterien som används för att tillverka den traditionella levande Bulgariska yoghurten, Lactobacillus bulgarius & Streptococcus thermopholus, koncentrerat den i bioreaktorer och konserverat den för längre hållbarhet genom frystorkning och förpackat den i kväverik atmosfär. I våra probiotika produkter får  du alla hälsofördelar som levande Bulgarisk yoghurt ger i en praktisk kapsel.

För ett hundra år sedan upptäckte Dr. Elie Mechnikoff, Nobel prisvinnare i medicin 1908, orsaken till varför folket i Bulgarien hade ovanligt god hälsa och levde länge. Orsaken var ett resultat av att dessa människor åt mat innehållande mjölksyrabakterier som bara fanns i Bulgarien. Dr. Mechnikoff döpte dessa bakterier till Lactobacillus Bulgarius för att hedra landet de kom från. Detta var födelsen av Probiotika.
Dessa hälso fördelar är nu till gängliga för konsumenter över hela världen genom Actiflora Synbiotics tillverkade av Kendy i Bulgarien.
Actiflora är den enda Probiotika som innehåller orginal stammarna av Lac. bulgarius som upptäcktes av Dr. Metchnikoff blandad med Acidophillus, Bifido, Strep. thermophilus& Inulin prebiotika för optimal effekt.

Vad är Probiotika?
Probiotika identifierades först i Bulgarien 1905 och definieras av veteskapsmän som levande mikrobial födotillskott som har välgörande effekter på människan genom att förbättra den inre mikrobalansen.
1908 publicerade Dr. Elie Metchnikov boken " att förlänga livet". Det var den första vetenskapliga studien som visade det direkta sambandet mellan tarmfloran, intagandet av "snälla " bakterier och god hälsa.
Det var Dr. Metchnikov som isolerade den första bakterien som användes för att fermetera mjölk till yogurt och döpte den till Lactobacillus bulgaricus efter landet som är bakteriens naturliga miljö och hem.
De Bulgariska böndernas goda hälsa och långa liv berodde på att de åt fermeterade mjölk produkter som innehöll Lactobacillius bulgarius.

ACTI flora original, En patenterad produkt från probiotikans hemland Bulgarien.
45 miljarder livskraftiga mjölksyrabakterier per kapsel.
Synbiotika ( probiotika + prebiotika)
Patenterad blandning av tre unika stammar från Lactobacillus bulgaricus ger snabb reproduktion och optimering av goda bakterier i tarmfloran.
Utvinns från natuliga källor i eko skyddat område i Bulgarien. Klinisk testad produkt.
Innehåll: Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus,Bifidobacterium ssp.Streptococcus thermophilus, inulin.
100 vegicaps ,400mg/ kapsel
Dosering: 2-4 kapslar/ dag
4-8 kapslar om du varit sjuk eller ätit antibiotika. För vuxna och barn över 3 år.

Forsningsresultat nyttiga bakterier

Snälla bakterier kan hindra elaka, sjukdomsalstrande bakterier från att få fäste i kroppen.
Behandling med snälla bakterier kan bli ett alternativ till antibiotika vid återkommande urinvägsinfektioner.
Patienter som har svårt att tömma blåsan helt, löper en ökad risk att drabbas av återkommande och komplicerade urinvägsinfektioner.
Hittills har upprepade, långvariga kurer med antibiotika varit det enda sättet att behandla de här patienterna, med risk för både resistens och allergiska reaktioner.
Nu har forskare vid Avdelningen för urologi vid Lunds Universitet visat, att om en speciell typ av bakterie förs in i urinblåsan, så kan den hindra att sjukdomsalstrande bakterier får fäste. I en studie jämfördes en grupp patienter som behandlades med de snälla bakterierna med en kontrollgrupp utan bakteriebehandling.
- När de hade vår bakterie fick de signifikant färre infektioner, säger docent Björn Wullt

Probiotiska bakterier nytt vapen mot Multipel Skleros (MS)
Att probiotiska mjölksyrebakterier kan ha positiv inverkan på hälsan är känt sedan länge, exempelvis vid
inflammatoriska tarmsjukdomar. Nu har forskare vid Lunds universitet visat att dessa bakterier även kan komma att få betydelse för behandling av Multipel Skleros (MS). Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE.

Möss blev friska av probiotika
Probiotiska mjölksyrabakterier har förmåga att kolonisera mag-tarmkanalen.
Det medför positiva effekter bland annat på utvecklingen av immunförsvaret, vilket i sin tur kan minska risken för infektioner, allergier och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Nya rön har visat att vissa probiotiska bakterier också har förmågan att aktivera s.k. regulatoriska T-celler.
Mot bakgrund av de nya rönen kring probiotiska bakterier frågade Shahram Lavasani sig om de nyttiga bakterierna kunde användas för behandling av MS.
Teorin förverkligades i ett forskningsprojekt med professor Björn Weström och flera andra kollegor vid universitetet.

Ett flertal probiotiska stammar screenades och tre bakterier med stark förebyggande effekt på en djurmodell för MS valdes ut. Målet var att kunna utveckla en behandling för att bota de MS-sjuka djurmodellerna.
- Vi lyckades blanda bakteriestammarna på ett sätt som gav en stark synergieffekt. Det var möss med svåra
sjukdomstillstånd som behandlades och bara efter en kort tid återhämtade de sig och blev friska. Som forskare är det fantastiskt att få uppleva, säger Shahram Lavasani.

Det vetenskapliga symposiet ”Tarmbakterier – vänner eller fiender?"
Tarmbakterier – det kan låta som ett väl avgränsat område, men faktum är att mikroorganismerna i
magtarmkanalen påverkar hela kroppen. Forskare misstänker att det finns kopplingar till cancer, diabetes och andra allvarliga sjukdomar.
Under den samlande rubriken belystes hur magpaketet och hela kroppen interagerar med tarmbakterierna och vilka konsekvenser det får för vår hälsa. Mars 2013-Tegger-stiftelsen i samverkan med Lunds universitet och Region Skåne.

Bakteriefloran i magen och tarmen har stor betydelse för vår hälsa.

Magen och tarmen är det absoluta centrumet i våra kroppar när det gäller mängd och mångfald av bakterier.
Det står klart att bakteriefloran i magen och tarmen har stor betydelse för vår hälsa i ett helhetsperspektiv.
 

Stor mångfald av nyttiga bakterier anses positivt

Medan en mindre artrik tarmflora förknippas med sämre hälsa. Stig Bengmark, professor vid University College i London och med förflutet vid Lunds universitet, var en av flera föreläsare som berörde detta.

Nyttiga bakterier ger minskat utrymme för sjukdomsalstrande bakterier.
Genom att tillföra nyttiga bakterier minskas utrymmet för de sjukdomsalstrande bakterierna i magen. Mjölksyreproduktionen ändrar pH-värdet och immunförsvaret stärks.

Patienter som skulle gagnas av att få mer av dessa bakterier
Är bl.a. de som lider av inflammatoriska tarmsjukdomar, de som genomgår strålningsbehandling, intensivvårdade patienter och sådana som ska behandlas kirurgiskt för en cancersjukdom. Källa Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Malmö

När den normala floran av tarmbakterier slagits ut av antibiotikan lämnas plats för farligare bakterier.
I Lund arbetar Bengt Klarin, överläkare vid SUS och forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, också med intensivvårdspatienter som behandlas med antibiotika.
När den normala floran av tarmbakterier slagits ut av antibiotikan lämnas plats för farligare bakterier Som t.ex. Clostridium difficile, en fruktad bakterie som kan orsaka diarréer och svåra tarminflammationer.

Bengt Klarin har studerat antibiotikabehandlade patienter som fått en havrelösning med och utan en laktobakterie.
Bland dem som fått denna var det ingen som råkade ut för någon Clostridium-infektion, medan nästan en femtedel av de patienter som fått enbart havrelösning drabbades av sådana infektioner.

Utarmad bakterieflora i tarmen
Ett allmänt faktum är dock att människor i moderna, urbaniserade samhällen har en mer utarmad tarmflora än människor som lever mer traditionellt.

Det moderna livet ger oss ett större mått av dåliga, inflammationsskapande bakterier. Likt nässlor i en trädgård har dessa en tendens att ta över så att mångfalden blir mindre, förklarar Göran Molin.

Förr naturligt tillskott med maten
Innan det fanns kylskåp och industriframställd mat var torkade, saltade och jästa livsmedel de enda som kunde hålla sig en längre tid. Den maten gav tarmen ett naturligt tillskott av levande mjölksyrebakterier.
 

Nu däremot är det svårt att få tag på livsmedel med levande bakterier. Fil och ost (med undantag för smältost) tillhör de få säkra korten. Yoghurt och surkål kan också innehålla levande bakterier, om de inte är värmebehandlade.
 

I brist på nyttiga bakterier i maten får man äta tillskott.
Det gör i alla fall de två lundaforskarna.
– Jag tar de förkylningshämmande bakterierna så fort jag känner att något är på väg. Då blir symtomen lindrigare, och i bästa fall kommer förkylningen av sig helt. Dessutom tar jag en bra-för-magen-produkt varje dag, säger Göran Molin. Och Siv Ahrné håller med:
– Jag skulle aldrig våga låta bli! säger hon. Det kommer ju mer och mer forskningresultat om att en god tarmflora är viktig inte bara för magen utan också för att förebygga andra sjukdomar.

Gör tarmen tätare
Mycket tyder på att tarmens bakterieflora kan ha betydelse inte bara för allergier – vilket nu är ganska säkert bevisat – utan också för sjukdomar i lever, hjärta och blodkärl samt för utvecklingen av fetma, högt blodtryck och höga blodfetter.

En möjlig förklaring är tarmens förmåga att innesluta de skadliga ämnen som ständigt passerar den.

Djurförsök har visat att en bra bakterieflora gör tarmen tät, medan en dålig bakterieflora gör den genomsläpplig så att inflammationsframkallande ämnen kan komma ut i resten av kroppen.

Många olika sjukdomsprocesser skulle alltså kunna starta med en dålig tarmflora.

Det är en teori än så länge, men vi tycker den stämmer bra med våra forskningsresultat, säger Göran Molin.

Källa, Siv Ahrné och Göran Molin är forskare vid Avdelningen för industriell näringslära vid Lunds universitet.