D3-vitamin

D3-vitamin är Nyckeln till kroppens immunförsvar
D3-vitamin 4000 IE som kosttillskott.

Vi rekommenderar ett dagligt tillskott av D3 4000 IE, under perioden aug-maj, eller året runt om du inte är ute i sommarsolen.

D3-vitamin på verkar alla organ i kroppen, mängden och styrka har betydelse.
D3-vitamin säkrar balansen mellan våra hormonnivåer. För lite D3-vitamin höjer nivån av vissa hormoner och sänker nivån av andra, båda delarna kan orsaka sjukdom.


D vitaminbrist kan orsaka värk, artros, benskörhet, muskelsvaghet, irritation, nedstämdhet.

Överläkare Mats Humle rekommenderar D3 vitamin
Lägre nivåer kan vara förebyggande för benskörhet, men för att förebygga Influensa, tuberkulos, MS, Diabetes typ 1, Diabetes typ 2, högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdomar, cancer, psoriasis, depressioner och demens krävs nivåer på 2000IE. Nya studier visar också att 90 procent av alla kvinnor med ägglossnings problem har låga D-vitaminnivåer.
För att nå upp den dags dosen genom mat, behöver du äta 500 gr fet fisk eller 15 liter mjölk eller 50 ägg.

För lite solljus kan skapa D3- vitaminbrist även under sommaren.
Personer som av olika skäl inte exponerar sin kropp för solljus kan få D-vitaminbrist.


Solar du i Spanien eller i Sverige?
Många svenskar bor långa perioder under höst och vinter i Spanien och andra åker på Rehab resor till Spanien för att de känner att de mår bättre och har mindre ledvärk i den Spanska solen.

Det kan finnas många förklaringar till det, varar en kan vara brist på D3-vitamin.
I Spanien står solen så högt på himmelen så att de strålar som producerar D3-Vitamin i huden slipper igenom atmosfären och ger oss den nyttiga D3-vitaminen direkt genom huden.

Om din skugga är längre än din längd? Så kan solen inte producera D3 vitamin genom din hud.
Under större delen av året i Sverige så har solens strålar fel våglängd, instrålning för att ge D-vitamin.
Tyvärr så står solen endast så högt i Sverige under 6 veckor för att vi ska kunna dra nytta av det, därför behöver vi tillsätta ganska höga halter av D3-Vitamin resterande del av året på våra breddgrader.


D3- vitamin 2000 IE, 1mikrogram, µg, D-vitamin = 40 E, Producerad inom EU.
Vi rekommenderar 1 om dagen, för dig som känner ett behov av ett tillfälligtvis högre intag, ta en 2000 IE på morgon och en på kvällen istället för D3- Vitamin 5000 IE.

Att även artros har samband med D-vitaminbrist antyds av en långtidsuppföljning av knäartrospatienter i USA. D3- vitamin 50 mikrogram motsvarar 2000 IE.

Äldre har upp till 75% sämre förmåga att producera D-vitamin.
En mörkhyad person behöver betydligt mer UV-ljus än en ljushyad person för att producera lika mycket D-vitamin. Därför har äldre samt mörkhyade personer som bor i Sverige extra stor risk att drabbas av D-vitaminbrist.

Behåll ett starkt skelett livet ut med hjälp av D3-vitamin
Kalcium och D-vitamin behövs för att bygga upp benvävnaden, behålla ett starkt skelett livet ut, för musklernas och nervernas funktion, samt för att blodet ska kunna koagulera. Om blodet inte får tillräckligt med kalcium så tar kroppen Kalciumets viktigaste uppgift är att fungera som ett centralt byggmaterial för benstommen. Dessutom deltar det bl.a. i blodets koagulering och i kommunikationen mellan cellerna.

En åldrande hjärna behöver också D-vitamin för att inte härskna
D-vitamin minskar också risken för åldersjukdomar som Parkinsons och Ahlzeimers.

Svensk studie visar att 25% av alla förskolebarn som deltog i studien hade för låga D-vitaminhalter redan i slutet på sommaren, vilket bevisar att solen inte kan producera tillräckligt med D-vitamin trots sol och bad även i slutet av juli. Studien är gjord av Umeå Universitet. Vid en uppföljning under mars månad hade endast 10% en optimal nivå.
När du vistas utomhus 20 minuter i solen fylls våra depåer med D-vitamin vilket motsvarar en dos på 250 mikrogram som lagras i kroppen. Övriga 46 veckor då solen inte står tillräckligt högt på våra breddgrader så behöver vi fylla på D-vitamindepån med kosttillskott.

I Sverige ska spädbarn få extra D-vitamin. Men för vuxna rekommenderas bara 10 mikrogram, eller 400 internationella enheter, per dag. Det är på tok för lågt räknat, enligt Edward Giovannucci, som anser att svenskar snarare behöver få i sig fem gånger så stora mängder. Forskningen pekar på att vi troligen behöver mer än vad som i dag rekommenderas.

Nya studier visar att barn som får i sig mycket D-vitamin under uppväxten löper 80 procent lägre risk att drabbas av Typ 1-diabetes. Människor med D-vitaminbrist kan också löpa ökad risk för att drabbas av vissa cancertyper, hjärt- och kärlsjukdomar och även Edward Giovannucci andra sjukdomar som multipel skleros (MS), säger Edward Giovannucci, professor vid Harvard-universitetet.

Nya Europeiska studier visade också nyligen att låga D-vitamin nivåer ger försämrad inlärningsförmåga.
I en mental test fick personer med den högsta D-vitamin nivån dubbelt så bra resultat som de med den lägsta nivån.

Finska forskare har upptäckt ett samband mellan låga halter av vitamin D och utveckling av Parkinsons sjukdom senare i livet, enligt en studie publicerad i Archives of Neurology i juli 2010. Personer med låga halter av vitaminen tycks ha en trefaldigt högre risk att utveckla Parkinsons. Sjukdomar som cancer, diabetes, MS, och depression kan uppkomma till följd av D-vitaminbrist. Även barnlöshet kan tillskrivas brist på D-vitamin.

Om man har brist på D-vitamin tas bara 10-15% av kalcium upp i kroppen som man får via maten. Upptaget av kalcium, liksom andra näringsämnen är maximalt 20% av det vi äter och kan vara så lågt som endast 4% i hög ålder, bäst upptag har man i 20 årsåldern, sedan blir upptaget lägre med stigande ålder. Om man konsumerar mycket kaffe, alkohol och salt ökar man också utsöndringen av kalcium i kroppen, vilket betyder att ditt intag behöver vara större än normalt för att kompensera din förluster.Kalcium finns i mjölk och mejeriprodukter och i gröna grönsaker som broccoli och även i vårt Chiapulver.

Mörkhyade har 6 gånger svårare att tillgodogöra sig D-vitamin och böra inta D-vitamin året runt.
Mörkhyade personer har svårare att tillgodogöra sig D-vitamin från solen och kan få brist av att leva i solfattiga länder som Sverige.

Överviktiga har svårt att tillgodogöra sig D-vitamin
Överviktiga personer lider brist på D-vitamin vilket kan bero på att det fettlösliga D-vitaminet binds i kroppsfettet så att de inte kan tillgodogöra sig det i blodet. Det krävs stora mängder D-vitamin för att mätta vävnaderna så att det blir något över som kan tas upp av kroppen.

D-vitamin skyddar gravida mot MS
Mer D-vitamin i blodet ger gravida högre skydd mot multipel skleros (MS), skriver forskaren Jonatan Salzer vid Umeå universitet i den amerikanska vetenskapstidskriften Neurology.
Två Umeå-forskare har studerat över 290.000 blodprover insamlade i norra Sverige och funnit att kvinnor med höga D-vitaminnivåer löpte 61 procent lägre risk att utveckla MS jämfört med dem som hade lägre D-vitaminnivåer.